Thiết bị phòng cháy chữa cháy

thông tin liên hệ
Ms. Thoa

(024) 3557 9266 - 0903 286 566

Bình chữa cháy

Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy

Đầu báo khói

Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói
Đầu báo khói

Tủ điều khiển PCCC

Tủ điều khiển PCCC
Tủ điều khiển PCCC
Tủ điều khiển PCCC
Tủ điều khiển PCCC
Tủ điều khiển PCCC
Tủ điều khiển PCCC

Cuộn vòi chữa cháy

Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy

Nút nhấn, đèn báo cháy

Đèn báo chữa cháy
Đèn báo chữa cháy
Đèn báo chữa cháy
Đèn báo chữa cháy
Nút ấn báo cháy
Nút ấn báo cháy
Nút ấn báo cháy
Nút ấn báo cháy
Nút ấn báo cháy
Nút ấn báo cháy
Đèn báo chữa cháy
Đèn báo chữa cháy

Thiết bị PCCC khác

Bảng nội quy PCCC
Bảng nội quy PCCC
Chuông báo cháy
Chuông báo cháy
Máy bơm chữa cháy
Máy bơm chữa cháy
Máy bơm chữa cháy
Máy bơm chữa cháy
Phụ kiện thiết bị PCCC
Phụ kiện thiết bị PCCC
Thiết bị PCCC
Thiết bị PCCC